Geluidsschermen

Als marktleider op het gebied van het ontwerpen en fabriceren van geluidsschermelementen leveren wij een reeks aan standaard en design geluidsschermen. Waaronder het RWS modulair geluidscherm in zowel een reflecterende als een absorberende uitvoering.

Onze geluidsschermelementen worden geproduceerd conform CE 14388, GCW-2012. Van Campen Bayards is tevens NEN-EN 1090 gecertificeerd.

 • Geluidswallen en geluidsschermen

  Een geluidswal en een geluidsscherm zijn geen synoniemen. Een geluidswal vormt een dijk van aarde en heeft weinig met de aluminium constructies te maken die Van Campen Bayards vervaardigd. Wat wel door ons wordt geleverd, zijn geluidsschermen, die eveneens als doel hebben geluidshinder in te perken. De constructie, die vervaardigd kan worden uit aluminium, dient de belangen van de mensen die achter de geluidwerende wand zijn gevestigd. Geluidsschermen ontwerpen en vervaardigen is een specialiteit van Van Campen Bayards. Wij zijn bekend met alle Europese normeringen zoals de CE 14388, GCW2012 en uiteraard met de testmethodes 1793-1 en 1793-2.

  In dit artikel willen wij dan ook benadrukken dat Van Campen Bayards louter geluidsschermen vervaardigd, waarin wij tevens zonnepanelen kunnen verwerken. Bovendien is het belangrijk een onderscheid te maken tussen geluidsabsorberende schermen en de variant die geluid reflecteert.

  Geluidswal minder effectief dan geluidsscherm

  Net zoals bij een geluidsscherm het geval is, hangt de geluidsreductie van een geluidswal af van de hoogte. Omdat geluidsstralen makkelijk om de brede en glooiende bovenkant van een wal heen buigen, is een het minder effectief dan een geluidsscherm.

  Dit negatieve effect wordt versterkt doordat de top van de geluidswal verder van de geluidsbron af ligt dan de top van een mogelijk even hoog geluidsscherm. Bovendien vraagt een wal meer ruimte. Om de akoestische nadelen van een wal te ondervangen, wordt weleens een laag scherm op de top geplaatst. Hier heeft Van Campen Bayards ervaring mee.

  Voordelen van geluidsschermen

  Van Campen Bayards B.V. heeft zich gespecialiseerd in geluidsschermen die in sterke mate bijdragen aan de leefomgeving, vanwege de esthetische vormgeving en fraaie kleuren. Een geluidsscherm is, ten opzichte van een geluidswal, een effectievere manier om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen. Geluidsschermen worden in Nederland vooral toegepast om het geluid van wegverkeer of railverkeer te verminderen. Er zijn zogenaamde reflecterende en absorberende geluidsschermen.

  Reflectie en absorptie

  Bij reflecterende geluidsschermen is er sprake van reflectie (weerkaatsing) van het geluid. De geluidsabsorberende en reflecterende schermen zijn van de hoogste kwaliteit. Het geluid dat in het scherm geabsorbeerd wordt is ook echt weg, in tegenstelling tot een geluidswal. De absorptie wordt namelijk mogelijk gemaakt door het toepassen van absorberende materialen.

  Omdat het geluid niet door een geluidsscherm heen kan, mits het scherm voldoende hoogte en oppervlaktemassa heeft, ontstaat er achter het geluidsscherm een soort schaduw analoog. Die zou ontstaan als er op de plaats van de geluidsbron een lichtbron geplaatst zou worden.

  Hoger geluidsscherm is effectiever

  De schaduw van het geluid achter het scherm is niet volledig. De werking van een geluidsscherm wordt namelijk sterk beïnvloed door de buiging van het geluid om het scherm heen. Ten opzichte van een geluidswal, kan hier in de constructie gelukkig uitgebreid rekening mee worden gehouden. Daarbij is de omweg die het geluid moet maken via de top van het scherm van belang.

  Ook deze buiging zal een rol spelen aan de uiteinden van het scherm in lengterichting. Hoe groter de omweg is die de geluidsstralen moeten maken, des te effectiever werkt het scherm. Daarom is een hoger geluidsscherm effectiever dan een laag geluidsscherm of geluidswallen zoals geïllustreerd in onderstaande figuren.

  4.1 Alu constr nr 1

  Omweg van het geluid door de aanwezigheid van een geluidsscherm

  4.1 Alu constr nr 2

  Bij een hoger geluidsscherm is de omweg van het gebogen geluid groter

  In de onderstaande figuur is de omweg die het geluid moet maken groter, dus is de geluidsreductie van het scherm ook groter dan bij een geluidswal.

  4.1 Alu constr nr 3

  Op grote afstand speelt de kromming van het geluid door de atmosfeer een rol (overdreven voorgesteld)

  Op grotere afstand wordt de werking van een scherm minder, doordat de geluidsstralen die door de atmosfeer reizen een kromming vertonen, waardoor de schermwerking minder wordt. Dit is ook het geval bij een geluidswal.

  Van Campen Bayards ervaren in geluidsreductie zonder geluidswal

  Van Campen Bayards heeft in de loop der jaren de nodige expertise opgebouwd op het gebied van geluidsreductie en aluminium alternatieven voor een geluidswal. Het bedrijf heeft in 2010 zelfs een prestigieuze award binnengehaald met een innovatief geluidsscherm. Hier komen we hierna op terug.  Hieronder zijn een paar projecten van Van Campen Bayards B.V. afgebeeld die aantonen dat transparante materialen in combinatie met absorberende panelen bijdragen aan de leefomgeving en de geluidshinder, meer dan een geluidswal, doen afnemen.

  4.1 Alu constr nr 5

  European Aluminium Award voor ‘pijporgel’

  Van Campen Bayards is een ambitieus bedrijf dat haar hand niet omdraait voor uitdagende projecten, zoals het zoeken naar een alternatief voor een geluidswal. Zo won het al eens een prestigieuze Europese Aluminium Award met het project 'Sound of Silence'.  Het ging daarbij om een geluidsscherm dat doet denken aan een pijporgel en is het grootste hightech scherm in Europa.

  Als aluminium kunstwerk is ‘Sound of Silence’ een absolute blikvanger. Deze bijzondere verticaal geplaatste aluminium constructie langs de A2 is ontworpen door bureau VHP en vervaardigd door Van Campen Bayards. Het fraaie ontwerp zorgt, naast schoonheid, voor een unieke geluidsabsorptie van 20 procent, wat in 2010 reden was voor de jury van de European Aluminium Award om het project te bekronen met een prijs in de categorie Consumer Products + Design. Deze absorberende werking is nauwelijks mogelijk bij een geluidswal.

  Benieuwd wat Van Campen Bayards voor u kan betekenen?

  Zit u met een geluidsvraagstuk en zoekt u een partner om op hoog niveau gedachten mee uit te wisselen? Bijvoorbeeld over een aluminium alternatief voor een geluidswal. De experts en vakmensen bij Van Campen Bayards gaan graag met u om tafel om te zoeken naar een oplossing. Wij denken niet in onmogelijkheden en hebben onze kunde op het gebied van aluminium geluidswerende constructies reeds bewezen. Stuur een e-mail of neem meteen telefonisch contact met ons op: 0320-277888!

 • Van Campen Bayards B.V. is expert en autoriteit op het gebied van modulaire aluminium geluidsschermen en de onbetwiste marktleider in dit segment. Het bedrijf heeft haar positie in deze branche gerealiseerd door te voldoen aan de zwaarste (Europese) eisen, wettelijke voorschriften en richtlijnen die gelden op de Nederlandse markt. Dat blijkt ook wel als men de GCW-2012 leest. De inhoud, waaronder de voorpagina, bevat afbeeldingen van vele modulaire geluidsschermen die door ons bedrijf geleverd zijn.

  Wet- en regelgeving

  Duurzame geluidsschermen moeten geproduceerd worden op basis van de CE 14388 en in Nederland conform de GCW-2012. Indien het productie betreft moet men ook verplicht voldoen aan de (gecertificeerde) norm NEN-EN 1090. Als een producent niet aan de laatste norm voldoet, wordt gesproken over een economisch delict. U heeft aan Van Campen Bayards dan ook niet alleen een partner in ontwerp en constructie, maar ook in wet- en regelgeving.

  Reflecterende en absorberende geluidsschermen

  Geluidsschermen worden in Nederland vooral toegepast om het geluid van wegverkeer of railverkeer te verminderen. Er valt daarbij een onderscheid te maken tussen een reflecterend en een absorberend scherm. Van Campen Bayards is sterk in zowel het ontwerp als de productie van beide typen.

  Hebben we het over absorberende aluminium schermen, dan wordt het geluid niet louter weerkaatst, maar volledig weggenomen. Er wordt weleens gesteld dat aluminium een lastig materiaal is om optimale absorptie mee te bewerkstelligen. Van Campen Bayards heeft deze woorden meermaals met daden tegengesproken. Een voorbeeld van dergelijke geluidsschermen, vervaardigd door het familiebedrijf, is ‘Sound of Silence’.

  Sound of Silence

  Het is een absorberend scherm dat de esthetiek van geperforeerde aluminium pijpen niet alleen combineert met geluidwering, maar ook met duurzaamheid en fijnstofreductie. Niet voor niets werd het project in een gerenommeerd Aluminium magazine al eens omschreven als “zonder twijfel de meest opvallende geluidswand die het Nederlandse wegennet rijk is”. Met deze vier kilometer lange constructie van geanodiseerde aluminium buizen won Van Campen Bayards in 2010 dan ook de European Aluminium Award in de categorie Consumer Products.

  Dan zijn er nog de reflecterende schermen, die als belangrijkste nadeel hebben dat het geluid niet volledig kan worden gestopt. Met beide typen schermen heeft Van Campen Bayards reeds tal voor succesvolle projecten op haar naam staan, in zowel binnen- als buitenland.

  Custom-made geprefabriceerde aluminium geluidsschermen

  De grootste voordelen ontstaan door toepassing van geprefabriceerde custom-made schermen. Vaak zijn dit glazen wanden en/of modulaire geluidsschermen van aluminium. Met de prefabricage van deze maatwerk schermen gaan aanzienlijke kostenreducties gepaard. Immers, men reduceert de weg- en verkeersmaatregelen en verkort de montagetijd op locatie, omdat de aluminium schermen compleet worden aangeleverd. Daarnaast is men verzekerd van een hoge kwaliteit, aangezien van Campen Bayards B.V. alle geluidsschermen in haar fabriek met uitgebreide bewerkingsmogelijkheden prefabriceert.

  4.2 Alu constr nr 1

  Duurzaam en rendabel

  Ook kunnen in onze aluminium schermen de meest geavanceerde zonnepanelen worden toegepast, opdat er een concrete “return on investment” ontstaat. Tevens voldoen we daarmee aan de behoefte om alternatieve energie te genereren, omdat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

  Van Campen Bayards is specialist in modulaire geluidsschermen. Het gebruikt de meest duurzame materialen en verwerkt deze middels de meest moderne technieken . Een voorbeeld is het SONOB (Solar Noise Barriers) project, dat in nauwe samenwerking met vooraanstaande partners wordt ontwikkeld.

  4.2 Alu constr nr 3

  Een proefopstelling is onlangs geplaatst bij de rondweg in Den Bosch waar continu metingen plaatsvonden door het SEAC, in nauwe samenwerking met de TU-Eindhoven en partners.

  4.2 Alu constr nr 5

  Ongeëvenaard aluminium scherm

  Ten opzichte van stalen en metalen geluidsschermen of uitvoeringen van beton en hout, zijn aluminium schermen niet te evenaren. Dit komt niet alleen door de hoge behaalde waardes in geluidsreductie of -absorptie conform de 1793-1 en 1793-2, maar ook door de positieve bijdrage aan de leefomgeving. Een esthetisch modulair geluidsscherm wordt gewaardeerd door weggebruikers en omwonenden.

  4.2 Alu constr nr 8

  Omdat Van Campen Bayards materialen toepast die ze in de recyclingketen brengen, met name aluminium, is ook het milieu verzekerd van een goede bijdrage. Zij verwijzen hierbij nadrukkelijk naar het AluEco certificaat onder het registratienummer 2031, wat bewijst dat het hergebruikt kan worden.

  4.2 Alu constr nr 10

  Gerealiseerde geluidsschermen

  Als familiebedrijf heeft Van Campen Bayards door de jaren heen niet alleen een imposant machinepark opgebouwd dat vele soorten bewerkingen mogelijk maakt, maar heeft het ook intern veel kennis vergaard. Onder meer op het gebied van modulaire geluidsschermen. Deze expertise zetten onze engineers met alle plezier in om uw  project tot een succes te maken. Projecten die Van Campen Bayards reeds op zijn naam heeft staan:

  • Geprefabriceerde elementen (o.a. voor A2 Eindhoven)
  • Geluidsabsorberende panelen (o.a. voor verlaagde spoortunnel Almelo)
  • Polycarbonaat schermen (o.a. voor Maasbrug Zaltbommel)
  • Modulair opbouwbaar absorberend scherm (o.a. voor A2 Den Bosch)
  • Geluidsreflecterend en orkaanbestendig geluidsscherm (o.a. in Cyprus)
  • Modulair geluidsscherm, onderste panelen met geïntegreerde kabelgootvoorziening (o.a. voor A12 Bleiswijk)
  • Scherm met zonnepanelen (o.a. in Freising)
  • Scherm voor woningen (o.a. in Alblasserdam)

  Een ander recent project is het plaatsen van geluidswerende elementen, door Van Campen Bayards vervaardigd uit aluminium constructieprofielen, voor het spoortraject Almere-Lelystad. Het doorzichtige gelamineerde glas zorgt ervoor dat de natuur te zien blijft, terwijl het absorberend scherm niet inboet aan geluidswerende werking. Hinderlijk geluidsoverlast kon worden voorkomen, doordat de schermen compleet geprefabriceerd waren voor plaatsing.

  Geluidsscherm versus geluidswal

  Naast modulaire geluidsschermen bestaan er ook geluidswallen. Het zijn echter beslist geen synoniemen, hoewel de termen ongetwijfeld zo nu en dan door elkaar heen worden gebruikt. Een geluidswal is vergelijkbaar met een dijk tegen het water en wordt gevormd uit aarde. Een dergelijk grondlichaam heeft dan ook weinig meer met de aluminium schermen te maken die Van Campen Bayards vervaardigd.

  Een wal neemt bovendien meer ruimte in beslag en geluidsstralen buigen vrijwel probleemloos over de bovenkant van de dijk heen. Bovenop een geluidswal kan echter wel complementair een modulair geluidscherm geplaatst worden, waardoor het geluid niet tot nauwelijks meer over de helling heen kan.

  De enige overeenkomst die de aluminium schermen en geluidswallen hebben, is dat ze geluidshinder beperken. Van Campen Bayards is expert in het vervaardigen van modulaire geluidschermen, waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn, zowel op esthetisch vlak als op het gebied van functionaliteit. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en doordat wij met het lichtgewichte en flexibele aluminium werken, is ontwerptechnisch heel veel mogelijk. Neem vandaag nog contact met ons op en wellicht zitten we binnenkort met elkaar om tafel.