Privacy beleid

Privacy beleid website Van Campen Bayards B.V.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wijziging privacy beleid

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Van Campen Bayards dan kunt u deze richten aan Van Campen Bayards per e-mail (). Van Campen Bayards behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij adviseren u regelmatig dit privacy beleid te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.