Sociale en maatschappelijk betrokkenheid

Duurzaam

Al sinds 1980 kiest Van Campen bewust voor het toepassen van aluminium in al haar producten. Aluminium wordt vooral de laatste tijd steeds vaker het groene metaal genoemd wegens haar duurzame toepassingen en kwaliteiten: 100% recyclebaar, zeer lange levensduur (0,3mm afbraak in 500 jaar tijd) en nagenoeg geen onderhoud (nauwelijks corrosie).  Bovendien is er voorlopig van deze grondstof geen schaarste, circa 8% van de aardkost bestaat uit aluminium.

De producten die Van Campen binnen Europa aanschaft, doet zij uitsluitend met A-leveranciers welke zich conformeren aan de Europese regelgeving. Ook voldoet Van Campen al sinds 2011 aan de CO2 Prestatieladder (footprint) en is zij in het bezit van het AluEco certificaat. Conform milieuwetgeving wordt al ons bedrijfsafval correct gescheiden en door gerenommeerde afvalverwerkende bedrijven verwerkt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Sinds enige jaren tracht Van Campen Industries BV bij de basis de interesse van leerlingen voor het technisch onderwijs te stimuleren door haar bedrijf open te stellen voor basisschoolscholieren; twee maal per jaar geeft VCI een presentatie en rondleiding aan ge├»nteresseerde schoolklassen. 

Voor zowel de leerlingen van het middelbaar onderwijs alsook voor de leerlingen van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs biedt VCI een aantal stageplekken gedurende het schooljaar.

Van Campen  heeft meerdere convenanten afgesloten. Zo is zij partner van  het Werkbedrijf, maakt zij deel uit van het Lelystads akkoord (participatiewet), is zij deelnemer van het Vakcollege Lelystad en participeert in het convenant: Meesterschap in Techniek. Tevens is Van Campen een erkend SBB leerbedrijf en tracht zij allereerst openstaande vacatures te vervullen via het doelgroepenregister.

Van Campen is partner/lid/vriend/deelnemer bij de onderstaande organisaties:
- Partner Werkbedrijf Lelystad
- Vrienden van het Vakcollege Lelystad
- Deelnemer in de Lelystadse Uitdaging!
- Deelnemer aan het Lelystads Akkoord
- Participatie in het: Convenant "Meesterschap in Techniek"
-
Lid Culturele Business Club Agora
Agora