Blog

  • Uitreiking van Partner door Werkbedrijf Lelystad
Uitreiking van Partner door Werkbedrijf Lelystad

donderdag 6 april 2017

Uitreiking van Partner door Werkbedrijf Lelystad

Van Campen Bayards BV was donderdag 29 maart jl. gastlocatie voor de uitreiking van Partner van het Werkbedrijf Lelystad aan 24 bedrijven.

Van Campen Bayards BV was donderdag 29 maart jl. gastlocatie voor de uitreiking van Partner van het Werkbedrijf Lelystad aan 24 bedrijven.

Een partner is een ondernemer is die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspant door medewerkers van Werkbedrijf Lelystad een arbeidsplaats te bieden in het bedrijf. Door enerzijds marktconforme prestaties te verlangen en anderzijds mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen te bieden. Hierbij gaat het om een duurzaam personeelsbeleid onder het motto ‘Niemand aan de kant in Flevoland'.