Blog

  • Van Campen nieuwe ISO 9001: 2015 norm
Van Campen nieuwe ISO 9001: 2015 norm

dinsdag 7 maart 2017

Van Campen nieuwe ISO 9001: 2015 norm

Van Campen Bayards is er trots op dat de ISO 9001 hercertificering onder de nieuwe 2015 norm is afgegeven.

Van Campen Bayards is er trots op dat de ISO 9001 hercertificering onder de nieuwe 2015 norm is afgegeven.

Lloyds's Register LRQA - ISO 9001: 2015

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) herziet doorgaans normen om de vijf jaar zodat ze aan de veranderende eisen van de markt voldoen en relevant blijven. Zo is de definitieve versie van de nieuwe ISO 9001 (ISO 9001:2015) gepubliceerd in september 2015.

Wat is nieuw?

Annex SL, de nieuwe High Level Structure (HLS) waarin de gemeenschappelijke tekst is opgenomen voor alle nieuwe en herziene ISO managementsysteem normen. Dit is de grootste verandering in de ISO 9001: 2015 norm.

Wat is er gewijzigd?

1. betrokkenheid van het topmanagement
2. verandermanagement
3. analyse en evaluatie
4. directie beoordeling
5. verwijzingen naar de procesmatige aanpak

Zie voor meer informatie: www.lrqa.nl