Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle voorwaarden van Bayards Build B.V. zijn de VMRG algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd onder aktenummer 11/265, de datum 5 december 2011, ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht, alsmede benoemd in Algemene-Voorwaarden-VMRG2012 ter uwer kennisgeving.

De algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden VMRG 2003 zijn van toepassing op Bayards Build B.V. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 22 december 2003 onder nummer 380/03.

Bayards Build B.V. is geen lid van de VMRG.